Będzie o ….piekle

Kościół głosi herezję, że piekła nie ma i wszyscy pójdą do nieba.
Wielka Pokuta,
Jasna Góra 15.10.2016r.
Egzorcysta ks.Piotr Glas

W czasie Wielkiej Pokuty 15.10.2016r. miało miejsce przebłaganie za grzechy narodu. Jak naród śpi i nie reaguje na zło, tak i znalazła się „garstka”, która chyli czoło i prosi o przebaczenie. Aktualnym problemem na całym świecie jest grzech aborcji czy eutanazji. Wybuch w Hiroszimie pochłonął 40tyś ofiar ludzkich. Aborcja na całym świecie każdego dnia pochłania takie trzy wybuchy w Hiroszimie. Czy jeśli społeczeństwo przyzwala na zabijanie, to powinniśmy jeszcze się dziwić że na świecie zaczyna dziać się poważnie źle? Kiedy przyzwala społeczeństwo na zabijanie najsłabszych, nie ma się co dziwić, że jest tyle wokół nas zranionych ludzi i chorujących na depresję czy inne gorsze choroby. Nie ma się co dziwić że pojawiło się zjawisko hejtowania. Są to bardzo poważne sprawy i kwestia zakazu aborcji w Polsce powinna być priorytetową intencją naszych modlitw.

Jeśli pragniesz wziąć udział, dołączyć się do modlitwy za abortowane dzieci, polecam Wielką Pokutę – transmisję ze spotkania. Wierzę że była to modlitwa Bogu miła. Jeden z prowadzących (zakonnik z Brazyli) jak się zaczął modlić, to wyszło tak ogromne, prażące słońce i żarzyło jak w upalny dzień na plaży… A było to tak naprawdę bardzo chłodny dzień….

Potrzeba by ludzie zaczęli się otwierać na życie, a przez grzech przeciwko przykazaniu miłości – tak naprawdę wybieramy śmierć i otwieramy się na nią… jeśli nie zaczniemy żałować i nie zapragniemy poprawy – śmierć pochłonie wiele ofiar

Jeśli chcesz się więcej dowiedzieć o Annie Argasińskiej polecam zajrzeć TUTAJ :)

Ja w sercu czuję, że Pan ją prowadzi :) I na stronie księgarni chrześcijańskiej kmt.pl można dostać komplet jej książek, ze sprzedaży których nic dla siebie nie bierze. Znaleźć można w nich cale mnóstwo pouczeń Jezusa jak wejść na drogę dziecięctwa Bożego i jak bardzo pragnie trafić do jak największej liczby serc :)

*

Największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja, ponieważ to wojna bezpośrednia, to zabójstwo, mord dokonany rękami matki.

Jeśli matka może zabić własne dziecko, czymże dla mnie jest zabić ciebie, a dla ciebie – zabić mnie? Nic już nie stoi nam na przeszkodzie.

św.Matka Teresa z Kalkuty

*

Miłosierdzie Boże jest bardzo nadużywane – gdy ktoś twierdzi, że może sobie grzeszyć, bo Bóg i tak jemu  wszystko przebaczy. Wręcz przez to nadużywanie wystawiamy Boga na próbę, a Jezus walcząc z Szatanem na pustyni gdy ten go kusił, zwyciężył Szatana mówiąc: Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę i Jemu samem pokłon oddawać będziesz.

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu (Łk 4,1-13).

*

Jezus powiedział do św.s.Faustyny:

„Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej(Dz1728)”

„Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów , gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia” (Dz 1541).

Polecam do poczytania krótko o tym co mówi św.Faustyna o piekle, co dał jej poznać Pan Świadomie wybierają piekło. W piekle najwięcej jest dusz, które nie dowierzały, że piekło istnieje.

*

(…) pragnę was ostrzec moje dzieci, gdyż tak wiele dusz ginie, tak wiele dusz wpada do piekła. Ja pragnę ocalić, w Imię Mojego Boskiego Syna, jak najwięcej dusz!

Orędzie Maryi z 13.11.2013r.
„Adam Czlowiek. Oto czynię wszystko nowe. Orędzia z lat 2013-2014″

*

„Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje” (Hbr12,5-6). Wytrwajże zatem w karności: Bóg jak synowi ci się daje. I choć jest wybranych niewielu wobec wielkiej liczby potępionych, to jednak są niezliczeni ci, co zaznają zbawienia. (…) Oto wielki znak twego wybrania! Wybrany zaiste „choćby upadł, to przecie leżał nie będzie, bo Pan swą ręką go podtrzyma” (Ps37,24). Czyż może nie pisze Apostoł, że „z tymi, co Go miłują, Pan Bóg współdziała we wszystkim, że i grzech sam działa na korzyść. Czyż upadek, przez który się stają pokornymi i ostrożniejszymi, nie wychodzi w końcu im na dobre? Czyż nie jest Pan takim, co przyjmuje tego, co upada, gdy i On przyjęty jest z pokorą?

„O MIŁOŚCI JEZUSA i inne pisma” Hieronim Savonarola

*

!Stąd i Pan jest naszą pomocą bo Jemu nie zależy na śmierci grzesznika!

*

Bóg cierpi gdy dusza mówi Jemu nie i wprost Go odrzuca. Bóg stworzył nas dla siebie.
Ks.Piotr Glas

*

Życie według Ducha
Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. Rz8,1-3

Możliwość komentowania jest wyłączona.