Wielka Nowenna Fatimska

TRWA WIELKA NOWENNA

PRZED 100 ROCZNICĄ

OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE 2017

GDY LUDZKOŚCI ZAGRAŻAŁ:

KOMUNIZM – NAZIZM – II WOJNA ŚWIATOWA

Matka Boska objawia się w roku 1917 i prosi:

~

„Przestańcie grzeszyć

i módlcie się.

A moje Niepokalane

Serce zatryumfuje”.

*

Tych tryumfów i cudów było wiele.

DZIŚ ZAGRAŻA NAM:

NOWA CYWILIZACJA ŚMIERCI – IDEOLOGIA GENDER

ISLAMIZACJA EUROPY

KONFLIKTY I WOJNY MOGĄ ZAMIENIĆ SIĘ W WOJNĘ ŚWIATOWĄ

*

Wsłuchani w Orędzie Fatimskie

włączmy się do

NOWENNY

FATIMSKIEJ

*

JAK ODPRAWIAMY NOWENNĘ FATIMSKĄ?

Znajdziesz TUTAJ

*

To zaproszenie dla tych, którzy chcą przyczyniać się do przyspieszania godziny Jej zwycięstwa i do wypełnienia się proroczej wizji kard. Augusta Hlonda, wiele razy przypominanej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny”. Wiemy, że obaj wielcy polscy prymasi prorokował, że nasza ojczyzna ma do odegrania szczególną rolę w dziele „zwycięstwa przez Maryję”.

 Bo przyszłość jest warunkowa. Tak wiele zależy od nas, jutro świata jest w naszych rękach. Jak uczył Jan Paweł II, „chrześcijaństwo jest religią współdziałania Boga i człowieka”. To także współpraca człowieka z człowiekiem. Dlatego, angażujemy się po zwycięskiej stronie i zapraszamy i Was do wspólnej pracy dla Maryi.

Służcie Jej modlitwą.

Ofiarujcie Jej swe trudy i cierpienia.

Bądźcie gotowi ofiarować Jej swoje życie.

Bądźcie świadkami Jej nadchodzącego tryumfu, naśladując Jej cnoty.

Mówcie o Niej, apostołujcie.

Poznawajcie prawdę Jej Niepokalanego Serca i zapraszajcie do tego innych.

*

 Temu wszystkiemu ma służyć Wielka Nowenna Fatimska. Jesteśmy przekonani, że jest ona odpowiedzią na znaki czasu. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem objawień w 1917 r. papież Benedykt XV zaprosił cały Kościół do odprawienia nowenny w intencji pokoju na świecie. Był to czas pierwszej wojny światowej, a nikt z przywódców tego świat an miał woli jej zakończyć. Nikt też nie słuchał wołania papieża o pokój. Wówczas Benedykt XV skierował swój modlitewny apel do Matki Najświętszej. Nie chcieli go słuchać królowie i prezydenci, ale został wysłuchany przez niebo. W ostatnim dniu nowenny, który przypadał 13 maja 1917 r., sama Matka Najświętsza zstąpiła na ziemię, by ukazać światu drogę do pokoju. Ogłosiła: „Odmawiajcie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.

*

Wiosna chrześcijaństwa, cywilizacja miłości, zwycięstwo nowego pokolenia nad pokoleniem szatańskim – wiele jest imion, jakie święci nadają naszym nadziejom. Bóg obiecał je spełnić. Zapowiedział to w Fatimie przez swą wysłanniczkę Maryję. Ogłosił, że w Jego niezmierzonym miłosierdziu wszystko jest warunkowe. Nie musi spełnić się żaden z ciemnych scenariuszy, które napełniają ludzi lękiem. Uciekając się do Niepokalanego Serca Maryi, oddając się cali Matce Najświętszej, jesteśmy bezpieczni. Więcej, zaczynamy być narzędziem wypełniania się wielkich planów Bożych!

*

No Nowenny włączamy:

LOS POLSKI

aby była wolna i suwerenna, wierna Bogu i Kościołowi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.