Miłosierdzie Boże na wieki wysławiać będę!

Jezu, Ty powiedziałeś…

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J10,11

*

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. J8,12

*

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt25,40

*

Nie bój się, wierz tylko! Mk5,36

*

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. J15,12

*

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. J11,25

*

O ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Łk11,13

*

Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. J16,24

*

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Mt6,8

*

POKÓJ WAM! J20,19

*

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. J6,35

*

Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy. Mt9,2

*

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. J16,13

*

Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Łk22,32

*

Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. J14,3

*

 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Mt5,12

*

Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Łk10,20

*

Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! Łk7,50

*

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Mt7,12

*

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. J3,16

*

 Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. J10,10

*

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! J14,27

*

Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Łk19,10

*

Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Łk17,21

*

A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię. J14,13

*

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Mt6,21

*

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mt11,29

*

Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Mt18,19

*

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt28,20

*

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Dz20,35

*

Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Mk9,23

*

Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. 2Kor12,9

JEZU UFAM TOBIE!!!!

~*~

Dla zainteresowanych polecam:

Pudełko – wersety Słowa Jezusa

Pudełko – wersety które każdy znać powinien

Pudełko – wersety dla kobiet

Pudełko – wersety dla mężczyzn

Możliwość komentowania jest wyłączona.