Głośmy Ewangelię… o miłości Bożej :)

Nie mam srebra, ani złota… ale mam imię Jezusa, na które zegnie się każde kolano (Flp2,10) i ustąpi każdy opór zła :)

Uzdrowienie chromego

Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej,  wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni, prosił o jałmużnę. Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.  Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się mu powiedział:  «Spójrz na nas!». A on patrzył na nich oczekując od nich jałmużny. «Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr – ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. 
A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Dz3,6

~*~

Zapraszam do posłuchania nagrań o tym… jak dostrzegać Boga w naszym życiu :)

Kim jestem w oczach Boga…

Jego obraz mój obrazCzęść 1  oraz Część 2… ale tylko wstęp o modlitwie, bo potem to już gada o pisaniu info na kartce, to nie trzeba już tego słuchać ;) Naprawdę warto :)

~*~

W miłości nie ma lęku, 
lecz doskonała miłość usuwa lęk, 
ponieważ lęk kojarzy się z karą. 
Ten zaś, kto się lęka, 
nie wydoskonalił się w miłości. 1J4,18

*

Serce zanurzone w Bogu, pewne Jego miłości –

nie przestraszy się żadnej złej nowiny.

*

Zaufałem Panu i nie zawiodę się na wieki!

~*~

Oblubieniec

Pan mówi:

„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,

ale Miłość Moja nie odstąpi od ciebie… ” Iz 54,10

*

Jesteśmy stworzeni na Jego obraz :)

Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie :)

*

„Światu potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię jak Chrystus… którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą”

Jan Paweł II

Możliwość komentowania jest wyłączona.